Dr Baker - Kaos - Desire / Desire Records (1002)

Kaos (Baby mix)

Kaos (Radio mix)
Kaos (2 danes on acid mix)
Kaos (original german sausage mix)

Code: WANT X 28 - Bought: 2nd hand (1994) - Released: 1990 - Barcode: 5 017693 120286

LINK to Discogs